องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม : www.mknatong.go.th

 
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี


ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

    รายละเอียดข่าว

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

    เอกสารประกอบ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 20 ก.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : อบต.นาทอง