องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม : www.mknatong.go.th

 
 
เอกสารเผยแพร่
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 1 ม.ค. 2564 ]136
2 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ [ 1 ต.ค. 2563 ]142
3 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพติมิชอบ [ 1 ต.ค. 2563 ]155
4 สถิติการให้บริการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทองประจำเดือนมิถุนายน [ 6 ก.ค. 2563 ]146
5 สถิติการให้บริการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทองประจำเดือนพฤษภาคม [ 6 มิ.ย. 2563 ]147
6 สถิติการให้บริการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทองประจำเดือนเมษายน [ 6 พ.ค. 2563 ]150
7 สถิติการให้บริการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทองประจำเดือนมีนาคม [ 6 เม.ย. 2563 ]154
8 สถิติการให้บริการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทองประจำเดือนกุมภาพันธ์ [ 6 มี.ค. 2563 ]137
9 สถิติการให้บริการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทองประจำเดือนมกราคม [ 6 ก.พ. 2563 ]155
10 สถิติการให้บริการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทองประจำเดือนธันวาคม [ 6 ม.ค. 2563 ]139
11 สถิติการให้บริการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทองประจำเดือนพฤษจิกายน [ 6 ธ.ค. 2562 ]130
12 สถิติการให้บริการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทองเดือนตุลาคม [ 6 พ.ย. 2562 ]122