องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม : www.mknatong.go.th

 
 
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2566 [ 4 เม.ย. 2566 ]27
2 รายงานสรุปผลการจัดชื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2566 [ 3 มี.ค. 2566 ]25
3 รายงานสรุปผลการจัดชื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราาคม 2566 [ 3 ก.พ. 2566 ]32
4 รายงานสรุปผลการจัดชื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2565 [ 4 ม.ค. 2566 ]28
5 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน2565 [ 5 ธ.ค. 2565 ]29
6 รายงานสรปผลการจัดชื้อจัดจ้างเดือน ในรอบเดือนตุลาคม 2565 [ 4 พ.ย. 2565 ]30
7 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2565 [ 4 เม.ย. 2565 ]113
8 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 [ 3 มี.ค. 2565 ]112
9 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2565 [ 3 ก.พ. 2565 ]110
10 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564 [ 6 ม.ค. 2565 ]111
11 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 [ 3 ธ.ค. 2564 ]116
12 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2564 [ 5 พ.ย. 2564 ]96
13 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2564 [ 5 เม.ย. 2564 ]103
14 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 [ 3 มี.ค. 2564 ]104
15 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2564 [ 3 ก.พ. 2564 ]111
16 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2563 [ 5 ม.ค. 2564 ]109
17 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 [ 4 ธ.ค. 2563 ]108
18 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2563 [ 5 พ.ย. 2562 ]109