องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม : www.mknatong.go.th

 
 
งานจัดเก็บรายได้
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง เรื่อง ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปีภาษี พ.ศ. 2566 [ 22 มี.ค. 2566 ]13
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 25 พ.ย. 2565 ]23
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีภาษี 2565 [ 18 เม.ย. 2565 ]95
4 แจ้งระชาสัมพันธ์การขยายเวลาการดำเนินการและลดค่าภาษีที่ดินและสิ่งลูกสร้างระจำปี 2565 [ 18 เม.ย. 2565 ]97
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง เรื่องราคาประเมินทุนทรัพยย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1/2) ประจำปี พ.ศ.2565 [ 14 ม.ค. 2565 ]136
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง เรื่องกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 [ 30 ธ.ค. 2564 ]142
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง เรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส๑) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 2 ก.พ. 2564 ]181
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง เรื่องให้เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี 2565 ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ [ 30 ม.ค. 2564 ]209
9 ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๓ [ 22 พ.ย. 2562 ]357
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง เรื่องแบบบัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 22 พ.ย. 2562 ]189
11 ชำระภาษีประจำปี 2562 [ 1 ก.พ. 2562 ]402
12 ชำระภาษีประจำปี 2561 [ 1 ก.พ. 2561 ]349