รายงานสรุปผลการจัดชื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2566 [ 4 ก.ย. 2566 ]
........................................................................................
รายงานสรุปผลการจัดชื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กรกฎาคม 2566 [ 4 ส.ค. 2566 ]
........................................................................................
รายงานสรุปผลการจัดชื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2566 [ 3 ก.ค. 2566 ]
........................................................................................