องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม: www.mknatong.go.th
 
 
 


กิจกรรม Big Cleaning Day


องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง ได้จัดโครงการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ขึ้นในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) สร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน