องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม: www.mknatong.go.th
 
 
 


อบต.นาทอง ขอความร่วมมือผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง ให้สแกน QR code เพื่อลงทะเบียนรายงานตัว