องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม : www.mknatong.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


ร่วมการรับ - ส่ง เสด็จฯสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ฯ สยามบรมราชกุมารี


ร่วมการรับ - ส่ง  เสด็จฯสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ฯ  สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์มาพระราชทานปริญญาบัตร  แก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ประจำปี  ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒  ระหว่างวันที่  ๒ - ๓  ธันวาคม  ๒๕๖๒